Jacko prepares 4 court
 

Home
Multi Media Jokes
Picture Jokes
Text Jokes
Search Hyde

Todays smile is courtesy of Colin C.

Jacko prepares for his court case